Kontakt kundeservice:
78 79 78 07

Salgs og leveringsbetingelser

Mellem dig og Salling Group A/S (Føtex), CVR 35954716, herefter benævnt ”Sælger”

Såfremt ikke andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt, gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser mellem dig som forbruger og Sælger.

Salg af produkter via denne hjemmeside foretages af Salling Group A/S (Føtex), Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, CVR 35954716. Henvendelser til Sælger kan ske via e-mail til foetex@onlinefotoservice.dk og telefonisk på telefonnummer +45 7879 7807.

 

1. Tilbud og Accept

Aftalen mellem dig og Sælger er først bindende, når Sælger har accepteret din bestilling og du har modtaget en ordrebekræftelse. Sælger er indtil da berettiget til at annullere din ordre. Du vil blive underrettet, såfremt dette sker.

Du afgiver bestilling ved at indsende digitale fotos og angive, hvilke varer, du ønsker fremstillet.

Herefter afgiver du din bestilling

Når bestillingen er blevet accepteret, modtager du en ordrebekræftelse og aftalen anses herefter for at være indgået.

Du skal være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for formatet og kvaliteten af det indsendte, og for at dette passer i størrelse og kvalitet til det valgte produkt.

 

2. Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på bestillinger foretaget hos Sælger.

Når Sælger har modtaget din bestilling, og du har modtaget en ordrebekræftelse, begynder produktionen af din ordre.

Da din ordre bliver produceret på baggrund af dine specifikationer og produceres specifikt til dig, er der ingen fortrydelsesret eller afbestillingsret på din ordre.

 

3. Markedsføring

Du samtykker til, at Sælger og CEWE Danmark ApS må fremsende markedsføringsmateriale i form af nyhedsbreve samt markedsføring af egne tilsvarende produkter via elektronisk post til din oplyste elektroniske postadresse.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, ligesom du i forbindelse med afgivelsen af din e-mailadresse har mulighed for at frabede dig at modtage markedsføringsmateriale.

Markedsføring sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.

 

4. Priser

Leveringen af varerne sker til de på tidspunktet for kontraktindgåelsen gældende priser i danske kroner, som er anført på Sælgers hjemmeside. Du kan finde dem her:

http://foto.foetex.dk/priser.html

Prisen inkluderer fremkaldning og behandling af digitale filformater som aftalt tillagt forsendelses- og leveringsomkostninger.

Alle priser er inklusiv moms.

 

5. Betaling

Du skal ved ordreafgivelsen angive, om du ønsker at betale med Dankort eller andet betalingskort. Du kan betale med følgende kort: Dankort, Visa, MasterCard og American Express.

Bemærk venligst, at betaling med kort foregår gennem Computop.

Det koster ikke ekstra at betale med ovennævnte betalingskort.

Ved ordreafgivelse foretager Sælger kontrol af ordregivers dækning på den angivne konto. Al kommunikation via Sælgers system sker via en krypteret forbindelse.

Ved brug af kreditkort trækker Sælger købesummen på din konto, når ordren er produceret og skal afsendes.

 

6. Levering og forsendelse 

Leveringen af ordren sker i henhold til de i bestillingssoftwaren eller på websiden fastlagte bestemmelser, priser og former, medmindre du og sælger har aftaltt andet. Du kan finde disse under dit ønskede proodukt på følgende link:

 http://foto.foetex.dk/priser.html

Vi leverer i hele Danmark, undtagen på Grønland og Færøerne.

Vi benytter PostNord til følgende leveringer: ”Leveres til adressen”, ”afhentning i pakkeboks/posthus”, og ”Levering til din arbejdsplads”. De aktuelle priser og leveringstider findes her:

http://foto.foetex.dk/priser.html

 

7. Reklamationsret og mangler

I overensstemmelse med købelovens regler har du som forbruger 24 måneders reklamationsret over mangler.

Såfremt du vil påberåbe dig en mangel, skal du give Sælger meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at du har opdaget manglen, er altid rettidig. 

Er reklamationen berettiget, refunderes dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så dine fragtomkostninger kan tilbagebetales.

Du skal være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for formatet og kvaliteten af de indsendte billeder. Hvis billederne ikke kommer retur i den ønskede størrelse f.eks. 10x15, men i stedet i 10x13 eller 10x18 og dette skyldes formatet billedet er taget i, vil det ikke være at anse som en mangel, ligesom der ikke sker nogen forbedring af billederne på laboratoriet. Hvis billedet er i en dårlig opløsning, vil fremkaldelse og forstørrelser ikke ændre på dette og den færdige vare vil derfor ikke fremstå bedre end råvaren, dvs. kvaliteten af det indsendte materiale, tillader.

Al kontakt vedrørende reklamation overfor Sælger bedes rettet skriftligt til:

foetex@onlinefotoservice.dk

 

8. Videregivelse af personoplysninger

Sælger gør til sin onlinefotoservice brug af infrastrukturen og softwaren hos:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Meerweg 30 - 32

D - 26133 Oldenburg

Deutschland

 

Repræsenteret i Danmark ved:

CEWE Danmark ApS

Søren Frichs Vej 38 K

8230 Åbyhøj

Danmark

CVR nr.: 33808518

Til brug for ordrebehandlingen videregives kun de person- og billeddata til ovennævnte parter, der er nødvendige for ordrebehandlingen og evt. efterfølgende service og kommunikation.

Det er en betingelse for Sælgers opfyldelse af denne aftale, at du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at Sælger må foretage behandling af personoplysninger i forbindelse med behandling, fremkaldning, levering og afregning i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem dig og Sælger.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, omfatter dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger.

Sælger tilstræber til enhver tid at beskytte sine kunders personoplysninger og behandle disse i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig - dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dette i vores persondatapolitik her:

http://foto.foetex.dk/privacy.html

Hvis du ønsker information om vores brug af cookies, henvises du til vores cookie-politik her: http://foto.foetex.dk/cookie-politik.html

 

9. Rettigheder og Strafansvar

Du er forpligtet til at påse, at indholdet af de overførte digitale billedfiler og den efterfølgende anvendelse heraf ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til tredjemands ophavs- og varemærkerettigheder.

Alle følger af en eventuel krænkelse af disse tredjemands rettigheder er alene dit ansvar. Du er således forpligtet til at skadesløsholde Sælger for ethvert krav, som tredjemand måtte gøre gældende som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder ved Sælgers fremkaldning, behandling, mangfoldiggørelse og anvendelse af de overførte digitale billedfiler.

Du er herunder forpligtet til at skadesløsholde Sælger for samtlige advokatomkostninger og øvrige sagsomkostninger, som Sælger måtte blive forpligtet til at afholde, som følge af tredjemands henvendelse og/eller indledning af retslige skridt mod Sælger for en potentiel krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.

Du garanterer i øvrigt, at indholdet af de overførte billedfiler ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning i øvrigt, herunder, men ikke begrænset til, straffelovens bestemmelser om udbredelse af børneporno, dokumentfalsk samt terrorlovgivningen. Såfremt Sælger og dennes handelspartnere får kendskab til, at denne tilsikring ikke overholdes, forbeholder Sælger og dennes handelspartnere sig retten til straks at inddrage de nødvendige og relevante myndigheder, herunder at foretage politianmeldelse.

 

10. Klager

Klage over en leverance af varer kan ske via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Center For Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. 

Alternativt kan klager indgives via EU klageportalen Onlinetvistbilæggelse/OTB.  Dette er dog mest relevant for forbrugere med bopæl uden for Danmark. Klagen kan indgives via følgende link: 

http://ec.europa.eu/odr

Hvis du har spørgsmål vedrørende OTB, kan du til enhver tid rette henvendelse til Forbruger Europa (www.forbrugereuropa.dk), der er det danske kontaktpunkt i relation til OTB.

 

11. Andre bestemmelser

Såfremt enkelte bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser er eller bliver ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf. Disse forbliver således bindende for både Sælger og dig.

 

Salgs og leveringsbetingelserne er senest opdateret d. 3.7.2018